Dairelerin aidat, demirbaş ve fatura borçlarının ödenmesi ile makbuzlar sisteme otomatik yüklenir, yapılan tüm ödemelere ait makbuzlara erişim her daim sağlanabilmektedir.