Gelir-Gider Takibi

İşletme defteri indirerek, istediğiniz döneme ait gelir ve giderlerinizi takip edebilirsiniz.

Borçlandırma

Kişi bazlı veya toplu olarak aidat, demirbaş ve fatura borçlandırabilirsiniz.

Kullanıcı Profili

Kullanıcılara ait borçları ve ödemeleri kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Ödeme Günleri

Borç tipine göre tahakkuk ve son ödeme günlerini belirleyebilirsiniz.

Grafikler

Güncel ve geçmişe dönük gelir ve giderlerinizi grafikler yardımıyla kolayca analiz edebilirsiniz.

Anketler

Anket oluşturabilir, cevapları takip edebilirsiniz.